Appendix

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG CUỐI CỦA PLAYTECH

Thỏa Thuận Cấp Phép cho Người Dùng Cuối

CHÚ Ý

WEBSITE NÀY HOẠT ĐỘNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG CỦA PHẦN MỀM GIỚI HẠN PLAYTECH VÀ NHỮNG CÔNG TY CÙNG NHÓM (NHÀ CUNG CẤP) TRONG MỘT THỎA THUẬN CẤP PHÉP TỪ NHÀ CUNG CẤP. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẢI XUỐNG HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM (NHƯ ĐỊNH NGHĨA BÊN DƯỚI) LÀ KHI BẠN ĐÔNG Ý VỚI THỎA THUẬN RÀNG BUỘC PHÁP LÝ DƯỚI ĐÂY CÙNG CHÚNG TÔI, NHẰM KIỂM SOÁT VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA BẠN.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY ĐỂ BẢO ĐẢM LÀ BẠN HOÀN TOÀN HIỂU RÕ NỘI DỤNG CỦA NÓ. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO VỀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN TỪ VIỆC CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG HỎI LUẬT SƯ VỀ QUYỀN HẠN CỦA BẠN.

CHÚ Ý: NGƯỜI CƯ TRÚ TRONG NHỮNG VÙNG LÃNH THỔ NHẤT ĐỊNH, HIỆN BAO GỒM HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CÁC VÙNG LÃNH THỔ PHỤ THUỘC, ISRAEL VÀ CÁC NƯỚC CÓ QUY ĐỊNH CẤM, LOẠI TRỪ HOẶC TƯƠNG TỰ NHƯ MỘT PHẦN CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ / HOẶC TRONG DANH SÁCH TRÊN WEBSITE, TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỔ SUNG DẦN DẦN (KHU VỰC NGHIÊM CẤM VỀ PHÁP LÝ) KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO HAY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHƠI BẰNG TIỀN THẬT. ĐỂ LOẠI BỎ BẤT KỲ SỰ NGHI NGẠI NÀO, QUY ĐỊNH NÀY CŨNG ÁP DỤNG CHO CƯ DÂN VÀ CÔNG DÂN CỦA NHỮNG QUỐC GIA KHÁC NẰM TRONG NHỮNG KHU VỰC NGHIÊM CẤM VỀ PHÁP LÝ. CƠ SỞ LẬP LUẬN RẰNG WEBSITE CÓ THỂ TRUY CẬP TRONG VÙNG LÃNH THỔ BỊ CẤM, HOẶC PHẦN MỀM CHO PHÉP SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CHÍNH THỨC CỦA NHỮNG KHU VỰC NGHIÊM CẤM VỀ PHÁP LÝ, SẼ KHÔNG ĐƯỢC HIỂU LÀ SỰ ĐỒNG THUẬN CHO VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRONG NHỮNG VÙNG LÃNH THỔ NÀY. BẤT CỨ ÂM MƯU VI PHẠM ĐIỀU LỆ NÀY, VÍ DỤ, BẰNG CÁCH SỬ DỤNG VPN, PROXY HOẶC NHỮNG DỊCH VỤ TƯƠNG TỰ GIẢ MẠO HOẶC THAO TÚNG VỊ TRÍ THỰC SỰ CỦA BẠN, HOẶC THEO CÁCH KHÁC CUNG CẤP THÔNG TIN SAI LỆCH VỀ QUỐC TỊCH, VỊ TRÍ HOẶC NƠI CƯ TRÚ CỦA BẠN, HOẶC ĐẶT CƯỢC SỬ DỤNG PHẦN MỀM THÔNG QUA BÊN THỨ BA HOẶC THAY MẶT BÊN THỨ BA CƯ TRÚ TẠI NHỮNG VÙNG LÃNH THỔ BỊ CẤM ĐỀU ĐƯỢC COI LÀ NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY VÀ CÓ THỂ CẤU THÀNH TỘI. NẾU ĐIỀU ĐÓ TRỞ NÊN RÕ RÀNG, HOẶC CHÚNG TÔI CÓ NHỮNG BẰNG CHỨNG HỢP LÝ ĐỂ NGHI NGỜ, RẰNG BẠN ĐANG CƯ TRÚ TRONG BẤT KỲ KHU VỰC NÀO CỦA VÙNG LÃNH THỔ BỊ CẤM, ĐIỀU NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN VIỆC ĐÓNG TÀI KHOẢN NGƯỜI CHƠI CỦA BẠN, MÀ KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC, ĐÓNG BĂNG TIỀN QUỸ VÀ CUNG CẤP NHỮNG CHI TIẾT THÍCH HỢP CHO NHÀ CUNG CẤP VÀ/HOẶC CHÍNH QUYỀN LIÊN QUAN, TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC THỰC THI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ HIỆP ĐỊNH, VÀ BẠN SẼ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI CHÚNG TÔI CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO TỪ HÀNH ĐỘNG ĐÓ.

BẰNG CÁCH CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO Ô “ĐỒNG Ý”) ("CHẤP NHẬN"), BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ ĐỂ THAM GIA VÀO HỢP ĐỒNG, VÀ BẠN TỪ BỎ MỌI QUYỀN HOẶC YÊU CẦU THEO LUẬT ÁP DỤNG HOẶC QUY ĐỊNH TRONG BẤT CỨ KHU VỰC NÀO YÊU CẦU CHỨ KÝ NGUYÊN BẢN (KHÔNG PHẢI QUA ĐIỆN TỬ), ĐỂ MỞ RỘNG QUYỀN HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG. BẠN CŨNG XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG TIẾP TỤC TẢI VỀ, CÀI ĐẶT HAY SỬ DỤNG PHẦN MỀM LIÊN QUAN.

Định nghĩa

Những từ ngữ và điều khoản dưới đây, khi áp dụng với thỏa thuận này, sẽ mang nghĩa dưới đây, trừ khi văn bản rõ ràng được đưa ra:

"Chương trình hỗ trợ"

có nghĩa là bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào bao gồm, nhưng không giới hạn, 'robot' và / hoặc bất kỳ chương trình máy tính nào khác được tạo ra và được sử dụng để tương tác với các Phần mềm để hỗ trợ hoặc thay thế người chơi.

"Quyền IP"

có nghĩa là bất kỳ và tất cả những quyền sở hữu trí tuệ nào, của tất cả các loại hoặc thuộc tính chất nào, bào gồm, không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền, quyền thiết kế, thương hiệu, quyền dữ liệu cơ bản, ứng dụng cho bất kỳ điều nào ở trên, quyền đạo đức, bí quyết, bí mật thương mại, các tên miền, URL, tên thương mại hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hay thương mại khác (và bất kỳ giấy phép liên quan đến bất kỳ điều nào tương tự), đã đăng ký hay chưa hoặc có khả năng đăng ký, và tồn tại ở bất kỳ đất nước nào hoặc những đất nước nào hay ở bất kỳ phần nào khác của thế giới.

"Trò chơi trực tuyến"

nghĩa là hệ thống trò chơi trực tuyến Của chúng tôi trên Website và những dịch vụ liên quan và những hoạt động cá cược liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn cho casino trực tuyến và bất kỳ trò chơi nào khác) được cung cấp trên Website.

" Tài khoản người chơi "

có nghĩa là một tài khoản cá nhân được mở bởi một cá nhân duy nhất và được duy trì với Chúng tôi để có thể chơi Những Trò Chơi Trực Tuyến;

"Phần mềm"

nghĩa là phần mềm cần được tải về, truy cập hoặc được sử dụng bởi Bạn từ website nhằm mục đích tham gia Những Trò Chơi Trực Tuyến, bao gồm những tài liệu liên quan và bao gồm bất kỳ cải tiến, sửa đổi, bổ sung, tham khảo hoặc cập nhật đối với phần mềm này.

"Chúng tôi", "Thuộc về chúng tôi"

và những thuật ngữ tương tự có nghĩa là Nhà Cung Cấp (đã được đề cập ở phần Điều khoản chung của Dafabet

"Website"

có nghĩa là trang http://www.dafa888.com, và bất kỳ trang web liên quan đến Những Trò Chơi Trực Tuyến và có thể truy cập thông qua các liên kết (links) hoặc bát kỳ cách truy cập nào khác.

"Bạn", "Thuộc về bạn"

và những thuật ngữ tương tự có nghĩa là người dùng Phần mềm tải về từ website.

Vấn đề thỏa thuận

Các quy tắc của Trò chơi Trực tuyến được đăng tại www.dafa888.com/terms quy tắc cũng như những mục khác của Phần mềm và Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, mô tả các chơi Trò chơi trực tuyến, các giải đấu và bất cứ quy tắc của một trò chơi cụ thể, sự kiện hay giải đấu nào. Tất cả những quy tắc được hợp nhất và bao gồm trong thuật ngữ và điều kiện đặt ra tại đây.

Giấy phép sử dụng phần mềm và Hạn chế

Chúng tôi đồng ý cung cấp cho bạn một quyền hạn chế, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, hạn chế đối với Vương quốc Anh (và loại trừ như những lưu ý dưới đây) để tải về, truy cập và mặt khác sử dụng các Phần mềm trên Thiết bị của bạn, để chơi các Trò chơi trực tuyến , phù hợp với thỏa thuận này.

Giấy phép này chỉ áp dụng cho mã đối tượng của Phần mềm (ví dụ, người biên dịch, lắp ráp, hoặc phiên bản thực thi máy móc của phần mềm) và không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với các mã nguồn của phần mềm.

Bất kể có điều gì ngược lại ở đây, người cư trú tại Khu vực nghiêm cấm về pháp lý để không được phép sử dụng Phần mềm bằng cách này hay cách khác liên quan đến việc chơi bằng tiền thật. Để loại bỏ bất kỳ nghi ngại nào, hạn chế này cũng áp dụng cho cư dân và công dân của những quốc gia khác đang cư trú tại Khu vực nghiêm cấm về pháp lý. Giấy phép này không áp dụng và không cho phép Bạn sử dụng Phần mềm trong hoặc từ bất kỳ Khu vực nghiêm cấm về pháp lý nào, và thực tế là Website có thể truy cập được trong Khu vực nghiêm cấm về pháp lý, hoặc là phần mềm cho phép người sử dụng ngôn ngữ chính thức của một Khu vực nghiêm cấm về pháp lý, sẽ không được hiểu như một giấy phép sử dụng Phần mềm trong những Khu vực nghiêm cấm về pháp lý này. Bất kỳ nỗ lực để phá vỡ sự hạn chế này, ví dụ, bằng cách sử dụng một VPN, proxy hoặc dịch vụ tương tự làm giả hoặc tác động đến việc xác định vị trí thực sự của bạn, hoặc bằng cách khác như cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về vị trí, quốc tịch, hoặc nơi cư trú của bạn, hoặc bằng cách đặt cược hay cá cược bằng cách sử dụng Phần mềm thông qua một bên thứ ba hoặc thay mặt cho một bên thứ ba nằm trong một Khu vực nghiêm cấm về pháp lý, là một sự vi phạm thỏa thuận này và có thể coi là một tội phạm hình sự theo pháp luật. Nếu nó trở nên rõ ràng, hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ, rằng bạn đang nằm trong bất kỳ Khu vực nghiêm cấm pháp lý nào, điều này có thể dẫn đến đóng Tài Khoản Của Bạn, mà không có nghĩa vụ phải thông báo trước cho Bạn, đóng băng các quỹ trong đó và cung cấp các chi tiết áp dụng cho Nhà cung cấp và / hoặc các cơ quan có liên quan, tất cả phù hợp với luật pháp và các hiệp định được áp dụng, và bạn phải chịu trách nhiệm với chúng tôi cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh. NHIỀM VỤ CỦA BẠN LÀ THAM KHẢO Ý KIẾN VÀ KIỂM TRA WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT VỀ DANH SÁCH NHỮNG KHU VỰC NGHIÊM CẤM VỀ PHÁP LÝ.

Chúng tôi bảo lưu bất kỳ và tất cả những quyền không được đề cập rõ ràng ở Mục 3.1 phía trên. Ngoài ra, Bạn không được phép và Bạn cũng đồng không cho phép hoặc giúp đỡ người khác để:

Sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo ra những sản phẩm xuất phát từ hoặc phần phối từ Phần mềm, hay từ bất kỳ phần nào, hoặc bất kỳ bản sao, bản sửa đổi, hoặc bản hợp nhất nào;

  • Giải mã, đảo ngược quá trình, tháo rời, decompile or otherwise translate or convert the Software or any part of it;
  • Chuyển đổi, mượn, cho thuê, chỉ định, thuê, hoặc bổ sung giấy phép cho Phần mềm;
  • Loại bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hoặc những thông báo tương tự từ Phần mềm (hoặc bất kỳ bản sao nào của Phần mềm);
  • Sử dụng Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó cho lợi ích của hoặc thay mặt bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả cách sử dụng “bảng thông báo”, dịch vụ trực tuyến hoặc điều khiển từ xa, dịch vụ ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ, dịch vụ internet của nhà cung cấp dịch vụ, sắp xếp quyền sử dụng, dịch vụ bên ngoài và dịch vụ văn phòng;
  • Sao chép hoặc chuyển đổi bất kỳ tài liệu nào được cung cấp trực tuyến hoặc trong định dạng điện tử;
  • nhập, truy cập hoặc cố gắng để nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của chúng tôi hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn, robot và các thiết bị tương tự) với trang web hay cố gắng để thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào; hoặc là
  • sử dụng bất kỳ chương trình Hỗ trợ kết nối với các phần mềm và / hoặc các Trò chơi trực tuyến. Bạn bị nghiêm cấm có bất kỳ tương tác nào trong các Trò chơi trực tuyến mà không phải là kết quả trực tiếp của Cá Nhân Bạn sử dụng các phần mềm cho các mục đích mà nó được dự định.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện các bước để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng các Chương trình trợ giúp. Những bước này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra các chương trình phần mềm chạy đồng thời với các phần mềm trên thiết bị của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng để bỏ qua, can thiệp, hoặc ngăn chặn, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng các phần mềm của bên thứ ba mà bỏ qua, cản trở, hoặc ngăn chặn như vậy. Bất kỳ nỗ lực để hạn chế Chúng tôi trong vấn đề này sẽ cho phép chúng tôi ngay lập tức đình chỉ Phần mềm đối với bạn và bạn sẽ ngay lập tức bị mất bất kỳ tiền thắng cược nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các quyền IP, danh hiệu và lợi ích đối với các phần mềm, kể cả trong và với bất kỳ chỉnh sửa, nâng cao, sửa đổi, chuyển đổi hay những thay đổi bổ sung khác của Phần mềm, là độc quyền cho Nhà cung cấp, thậm chí nếu được phát triển dựa trên ý tưởng, đề xuất, kiến nghị của Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bằng việc chấp nhận thỏa thuận này, bạn sẽ không thể hủy bỏ việc ấn định cho những người bán hàng tất cả các quyền, danh hiệu, và sự quan tâm Bạn có thể có hoặc có thể có được trong và đối với tất cả các quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc bí quyết sản xuất, và Bạn đồng ý ký và cung cấp cho các nhà cung cấp các tài liệu này khi Nhà cung cấp muốn xem xét để chứng minh hay tác động đến tất cả các quyền nêu trên đối với các nhà cung cấp. Nếu bạn không đồng ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, cố gắng để làm mất hiệu lực vì bất cứ lí do gì, hoặc khẳng định, hoặc hỗ trợ sự khẳng định của người khác, về các quyền, danh hiệu hay lợi ích trong các phần mềm thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào khác hơn là với những người bán hàng, hoặc là họ xâm phạm quyền IP của người khác.

Trách nhiệm của bạn trong việc kiểm tra tính hợp pháp của việc sử dụng

Bạn xác nhận rằng bạn 18 tuổi trở lên, và trong bất kỳ trường hợp tuổi hợp pháp được xác định bởi luật pháp của quốc gia nơi bạn đang cư trú. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đang nhận thức được các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của các trang web cá cược trực tuyến và rằng bạn hiểu rằng chúng tôi và những nhà cung cấp không đảm bảo trong bất kỳ cách nào, cách thức mà việc sử dụng các phần mềm cho các mục đích cá cược, như thuật ngữ thường được hiểu trong ngành công nghiệp, là hợp pháp ở bất cứ khu vực nào.

Với sự thay đổi trong tình trạng pháp lý của cờ bạc trực tuyến tại các nước khác nhau, bạn có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của sự tham gia của bạn trong trò chơi trực tuyến và sử dụng các phần mềm trong mỗi thẩm quyền có thể áp dụng cho bạn và cũng làm như vậy chỉ phù hợp với tất cả pháp luật và mệnh lệnh của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền.

Miễn trách nhiệm bảo đảm

PHẦN MỀM ĐƯỢC LÀM SẴN CHO BẠN DƯỚI ĐÂY DỰA TRÊN CƠ SỞ “HIỆN TẠI”, KHÔNG CÓ CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN, BIỂU LỘ HOẶC NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC.

CHÚNG TÔI VÀ NHÀ CUNG CẤP, VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẠI LÝ CÙNG CÁC BÊN LIÊN QUAN, DO ĐÓ LOẠI TRỪ VÀ TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý (BAO GỒM BẢO ĐẢM BÁN HÀNG, CHẤT LƯỢNG VỪA Ý VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO), VÀ, KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH TỔNG QUÁT CỦA NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN, CHÚNG TÔI VÀ NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM, GIỮA NHỮNG ĐIỀU KHÁC, RẰNG (A) PHẦN MỀM SẼ KHÔNG VI PHẠM LUẬT, (B) CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, HOẶC BẤT CỨ LỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC CÁC PHẦN MỀM VIRUS MIỄN PHÍ; (C) PHẦN MỀM CÓ CHẤT LƯỢNG TỐT HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT CỨ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ; HOẶC (D) BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM VỚI BẤT CỨ PHẦN MỀM KHÁC HOẶC VỚI PHẦN CỨNG KHÔNG PHÙ HỢP, SẼ KHÔNG GÂY BẤT CỨ XÁO TRỘN CHO PHẦN MỀM HOẶC ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẦN MỀM KHÁC.

TRONG TRƯỜNG LỖI GIAO TIẾP HOẶC LỖI HỆ THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM, KHÔNG AI TRONG CHÚNG TÔI HOẶC NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ ĐẠI LÝ CỦA HỌ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA VÌ BẤT CỨ CHI PHÍ, PHỤ PHÍ, MẤT MÁT HOẶC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG PHÁT SINH HOẶC XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG LỖI ĐÓ.

CHÚNG TÔI HOẶC CÁC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA CHO CÁC KHOẢN THANH TOÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN (HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN) CHO BẠN NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA MỘT KHUYẾT HOẶC LỖI TRONG PHẦN MỀM, HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ BỒI THƯỜNG HOẶC YÊU CẦU TỪ NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN THỨ BÀ VỀ VIỆC HOÀN TRẢ CÁC KHOẢN THANH TOÁN NÀY HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN NÀY.

Bạn cũng thừa nhận rằng cách bạn sử dụng phần mềm không thuộc kiểm soát của chúng tôi. Bạn tải và sử dụng các phần mềm có nguy cơ của riêng bạn và trong bất cứ trường hợp nào Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay đặc biệt hay mất mát của bạn (trừ cá nhân chấn thương hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi).

Bảo mật

Phần mềm bao gồm các thông tin không công bố và bảo mật, đó là bí mật và có giá trị cho chúng tôi hoặc Nhà cung cấp. Bạn đồng ý, miễn là bạn sử dụng các phần mềm và sau đó, để (a) bảo vệ tất cả những thông tin bí mật này; (b) không tiết lộ thông tin bí mật đó cho một bên thứ ba, và không sử dụng các thông tin bí mật cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là tham gia vào các trò chơi trực tuyến. Bạn cũng đồng ý là luôn luôn thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ và giữ bí mật thông tin như vậy.

Đảm bảo và Tuyên bố của bạn

Bạn đảm bảo và tuyên bố với chúng tôi rằng:

  • Bạn không phải là cư dân của bất kỳ nước nào trong Khu Vực Nghiêm Cấm về Pháp Lý; và
  • Bạn đã kiểm tra tính hợp pháp của Những trò chơi trực tuyến bạn tham gia và sử dụng Phần mềm cho mỗi khu vực được áp dụng cho bạn, và nhận thấy tính hợp pháp tương tự nhau cho những khu vực này với những luật áp dụng và yêu cầu của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

Thay đổi thỏa thuận

Chúng tôi có thể thay đổi Thỏa thuận này bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực kể từ ngày quy định của chúng tôi trên Website, cho dù Chúng tôi có thông báo cho Bạn cụ thể những thay đổi đó hay không. Điều quan trọng là, bạn đăng nhập vào trang web thường xuyên để kiểm tra nếu có bất kỳ thông báo thay đổi nào.

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về việc cập nhật những thay đổi đó. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng những phần mềm hoặc các trò chơi trực tuyến sau ngày hiệu lực của những thay đổi nhất định (không phụ thuộc vào cách chúng tôi đã thông báo những thay đổi như vậy), Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi hay không Bạn đã có thông báo thực tế, hoặc có đọc, những thay đổi có liên quan. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi có liên quan, Bạn không nên tiếp tục sử dụng những phần mềm hoặc các trò chơi trực tuyến thêm nữa

Điều khoản và Chấm dứt thỏa thuận

Thỏa thuận này có hiệu lực và ràng buộc bởi Bạn, từ thời điểm Bạn Chấp Nhận, và sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi chấm dứt thỏa thuận với những quy định dưới đây

Bạn có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào các điều khoản của Mục 9.4. Việc chấm dứt thỏa thuận bởi Bạn sẽ có hiệu lực bằng cách gửi hco Chúng tôi văn bản thông báo chấm dứt sự tham gia của bạn vào Trang web và Những trò chơi Trực tuyến và việc đóng Tài khoản của bạn với Chúng tôi.

Chúng tôi có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức bất kỳ lúc nào, bằng văn bản thông báo của Bạn.

Nếu thỏa thuận này chấm dứt, cho dù từ phía Chúng tôi hoặc từ phía Bạn, Bạn đồng ý và thừa nhận rằng (i) Quyền sử dụng Phần mềm của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức, và (ii) Bạn sẽ ngừng sử dụng bất kỳ và tất cả Phần mềm, và (iii) Bạn sẽ xóa bỏ Phần mềm khỏi máy tính, ổ cứng, mạng kết nối và các tài liệu lưu trữ khác của bạn.

Không khiếu nại nhà cung cấp; Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn theo thỏa thuận này, và trong khi các cam kết của bạn theo thỏa thuận này cũng vì lợi ích của Nhà cung cấp, các đại lý và các bên liên quan (và do đó cũng có thể được thực thi bởi họ), Nhà cung cấp, các đại lý và các bên liên quan không phải là các bên tham gia thỏa thuận này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, theo hình thức của hành động, cho dù trong hợp đồng, sai lầm (kể cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hay nói cách khác.

Bạn được tự do chọn lựa chọn tải về và sử dụng phần mềm. Nếu bạn làm như vậy, bạn xác nhận rằng bạn làm điều đó với sự hiểu biết đầy đủ các thỏa thuận này, bao gồm cả các quy định tại Mục 10 này, và nguy cơ của riêng bạn. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO CHÚNG TÔI (VÀ ĐỂ TRÁNH SỰ NGHI NGỜ, CẢ NHÀ CUNG CẤP) HOẶC BẤT KỲ ĐẠI LÝ NÀO CỦA HỌ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN, HAY NÓI CHUNG LÀ TẤT CẢ:

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT CỦA BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO; HOẶC MẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN, DOANH THU, HỢP ĐỒNG HOẶC TIẾT KIỆM DỰ PHÒNG; HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THAM NHŨNG CỦA DỮ LIỆU; hoặc là

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI TẠI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ THỜI GIAN PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, DÙ PHÁT SINH THEO HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT LUẬT PHÁP NÀO, CHO CÁC THIỆT HẠI VƯỢT QUÁ THẤP HƠN (A) SỐ TIỀN GỬI DO BẠN VỚI CHÚNG TÔI VÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI BẠN CHO MỤC ĐÍCH CHƠI GĂM, HOẶC (B) 1000 € (MỘT NGHÌN EURO).

An ninh

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi, đã được công bố đầy đủ tại www.dafabet.com/vn/privacy ("Chính sách bảo mật"). Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi với chi tiết bổ sung và bất kỳ thông tin bổ sung như vậy sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền trong những trường hợp nhất định để tiết lộ một số chi tiết cho cơ quan chức năng nếu được yêu cầu theo luật pháp, một cơ quan của nhà nước hoặc cơ quan quản lý. Theo các quy định của Chính sách Bảo mật, quyền này để tiết lộ những thông tin cá nhân cho cơ quan hoặc chính quyền mà mục đích là để điều tra rửa tiền, gian lận và hoạt động tội phạm khác sẽ được mở rộng theo luật.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ không được phép chuyển giao bằng mọi hình thức mà không tuân theo những điều lệ trong thỏa thuận và không có văn bản chấp thuận trước của chúng tôi.

Quyền bảo lưu

Chúng tôi bảo lưu, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, các quyền:
Thay đổi, đình chỉ, loại bỏ, chỉnh sửa và bổ sung bất kỳ trò chơi hoặc giải đấu nào trong Những trò chơi trực tuyến.

Chúng tôi có thể tiết lộ một số thông tin cá nhân của bạn cho một bên thứ ba theo quy định của Chính sách bảo mật, được cung cấp đầy đủ tại www.dafabet.com/vn/privacy.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đang có hành vi vi phạm bất kỳ các điều khoản và quy định của hợp đồng này hoặc mọi hành động bất hợp pháp. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm gì trong trường hợp như vậy và cũng sẽ không hoàn trả tiền trong tài khoản của bạn.

Quy định chung

Luật pháp liên quan. Việc xây dựng, hiệu lực và hiệu suất của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh.

Tòa án có thẩm quyền. Bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ tuân theo thẩm quyền của tóa án của Luân Đôn, Anh. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể ngăn chặn Chúng tôi thi hành luật pháp với bất kỳ khu vực pháp lý khác cho sự cứu trợ về luật pháp hoặc tương tự.

Riêng biệt. Tính bất hợp pháp, vô hiệu hoặc tính thực thi của bất kỳ phần nào của bản thoả thuận này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hợp lệ hoặc thực thi phần còn lại.

Ngôn ngữ. Phiên bản tiếng Anh của bản thoả thuận này sẽ có hiệu lực hơn bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khác của chúng tôi.

Không có sự chỉ định của Bạn. Bạn không được phép chuyển nhượng hợp đồng này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng này cho bất kỳ bên nào khác.

Sự ưu tiên. Thỏa thuận này sẽ được áp dụng trong trường hợp của bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản và điều kiện ở đây và bất kỳ thỏa thuận khác hoặc tài liệu dưới đây hay được sử dụng trong kết nối với các phần mềm.

Thông báo. Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc từ Chúng tôi dưới hình thức điện tử. Thông tin liên lạc điện tử có thể được đăng trên các trang trong trang Web hay các tin nhắn / tập tin trợ giúp của ứng dụng khách hàng của bạn, hoặc gửi đến địa chỉ e-mail của bạn. Tất cả các thông tin liên lạc ở một trong hai định dạng điện tử hoặc giấy sẽ được coi là 'văn bản' và đã nhận được không quá năm ngày làm việc sau khi công bố, phổ biến, dù bạn đã nhận được hoặc chưa nhận được. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để cung cấp thông tin liên lạc ở định dạng giấy. Bất kỳ thông báo cần thiết để được đưa ra trong văn bản cho chúng tôi hoặc bất kỳ câu hỏi liên quan đến thỏa thuận này cần được giải quyết vui lòng gửi về địa chỉ email: vnsupport@dafabet.com.

Đại Sứ Thương Hiệu

Đại Sứ Thương Hiệu